Prodeon en duurzame energie

Prodeon wil samen met u bijdragen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energieproductie. Rendement voor nu en voor onze toekomst. Lees meer

Nieuws

11 augustus 2015: Ook in Nederland forse subsidie fossiele energie, zegt IMF


Nederland subsidieert het gebruik van fossiele energie met meer dan negen miljard euro per jaar, heeft het IMF becijferd. Dat staat gelijk aan 544 euro per Nederlander per jaar aan impliciete subsidies, becijferde de Groene Courant. Een onwenselijke situatie, meent Prodeon-directeur Arjun van Merkerk. Lees meer

14 juli 2015: Windparken Deil en Avri stap dichterbij na indiening principeverzoek


Met het indienen van een principeverzoek bij de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen is de ontwikkeling van Windpark Deil weer een stap dichterbij gekomen. Het windpark is gepland bij het knooppunt Deil, waar A2 en A15 elkaar kruisen. Er zijn 9 tot 11 windturbines voorzien. Prodeon is een van de samenwerkende ontwikkelaars. Tegelijk met het verzoek voor Deil is een vergelijkbaar principeverzoek ingediend voor het nabijgelegen Avri-terrein. Daar komen drie turbines. Lees meer

25 juni 2015: Investeren in duurzame energie levert banen op.


Investeringen in duurzame energie leveren per saldo meer banen op dan gelijkwaardige investeringen in conventionele fossiele energie. Die conclusie trekken de auteurs van het rapport ‘Global Green Growth’ dat onder de vlag van de VN tot stand is gekomen. In het verleden werd nog wel eens gedacht dat beleidsmaatregelen om broeikasgassen terug te dringen een negatief effect hebben op economische groei. Dit rapport toont opnieuw aan dat economische groei en klimaatbeleid goed samen gaan. Lees meer

Nieuwsarchief
  • Weekproductie
  • 840 MWh
  • Jaarproductie
  • 41.617 MWh
  • Goed voor 12.611 huishoudens
  • Vermeden CO2
  • 23.555 ton

English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »