Prodeon en duurzame energie

Prodeon wil samen met u bijdragen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energieproductie. Rendement voor nu en voor onze toekomst. Lees meer

Energieproductie Prodeon 
week 26 2015    

  • Weekproductie
  • 467 MWh
  • Jaarproductie
  • 41.884 MWh
  • Goed voor 12.692 huishoudens
  • Vermeden CO2
  • 23.707 ton
English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »

Nieuws

Investeringen in duurzame energie leveren per saldo meer banen op dan gelijkwaardige investeringen in conventionele fossiele energie. Die conclusie trekken de auteurs van het rapport ‘Global Green Growth’ dat onder de vlag van de VN tot stand is gekomen. In het verleden werd nog wel eens gedacht dat beleidsmaatregelen om broeikasgassen terug te dringen een negatief effect hebben op economische groei. Dit rapport toont opnieuw aan dat economische groei en klimaatbeleid goed samen gaan. Lees meer