English

Windturbinevergelijker

Start

Veel initiatiefnemers die een windpark willen ontwikkelen blijken beperkt op de hoogte van actuele marktsituatie voor windturbines. Welke leveranciers kunnen windturbines in Nederland leveren? Welke windturbine is het meest geschikt voor mijn locatie? Levert een hogere mast een beter rendement? Wat is de invloed van een andere subsidieregeling op de keuze van de turbine? Belangrijke vragen die tijdens de ontwikkeling van een windpark beantwoord moeten worden.

Op dit moment zijn er meer dan 15 verschillende windturbineleveranciers in Nederland actief die in totaal bijna 200 verschillende alternatieven aanbieden. Een verkeerde keuze kan leiden tot een substantieel lager rendement en een hoger projectrisico. De Windturbinevergelijker combineert technische informatie van de windturbines met het lokale windaanbod en eventuele randvoorwaarden die voor de vergunningverlening van belang zijn en geeft inzicht in de windturbine die technisch het meest geschikt is voor de locatie.

English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »