English

Exploitatie

Prodeon exploiteert, via dochter StortStroom BV, op 5 stortlocaties in Nederland, installaties voor de productie van elektriciteit en warmte, middels het vrijkomende stortgas. Deze vijf stortlocaties zijn:

  • Vink - Barneveld
  • Ullerberg – Ermelo
  • Braambergen – Almere
  • Keijenberg – Wageningen
  • Langeberg – Zelhem

De installaties bestaan uit een systeem voor stortgasonttrekking en een gasmotor (of WKK) met aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De stortgasonttrekking bestaat uit de gasbronnen in de afvalstort met leidingstelsel, de gascompressor en de affakkelinstallatie. Wij onderhouden en beheren de installaties met als doel een optimale benutting van het vrijkomende stortgas.

Op sommige locaties wordt de geproduceerde elektriciteit en warmte lokaal benut. De overige geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk.

English
Wind Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »