English

Nederland heeft veel agrarische kennis en moet inzetten op een “bio-based economy” → ONZEKERHEID

Om de doelstellingen voor duurzame energieproductie in 2020 (en daarna) te kunnen halen zijn alle opties nodig. Een relatief éénvoudig en goedkoop gebruik van biomassa voor energie-opwekking is bijstook daarvan in kolencentrales. Een belangrijk gedeelte van de doelstelling kan daarmee gerealiseerd worden. Dat geldt ook voor afvalverbrandingsinstallaties.

Voor duurdere vormen (zoals vergisting) is het minder duidelijk en ligt het uitbreiden van windparken op land en op zee meer voor de hand. Bijkomend nadeel is dat het grootste deel van biomassa uit het buitenland moet komen (transport) en veelal qua grondbeslag moet concurreren met voedselproductie.


< Terug naar nieuws
English