English

14% duurzame energie in 2020 is voor Nederland geen probleem → ONZEKERHEID

In 2011 bedroeg het aandeel duurzame energie 3,9%. Ongeveer evenveel als in 2010. In 2005 was dat 2,4%. De voortgang is dus zeer beperkt geweest. Met de huidige SDE+-regeling wordt gestimuleerd dat met beperkte financieel middelen zoveel mogelijk duurzame elektriciteit, groengas en duurzame warmte geproduceerd kan gaan worden. In 2013 wordt de regeling geëvalueerd. Mocht blijken dat de voortgang onvoldoende is zal er een meer dwingend systeem komen (leveranciersverplichting) eventueel aangevuld met realisatie van duurzame energie in het buitenland. Hoe dan ook is het geen appeltje-eitje.

DE in Nederland.jpg


< Terug naar nieuws
English