English

Klimaatverandering is van alle tijden. De aarde warmt op en koelt weer af, daar heeft de mens geen invloed op → FABEL

Klimaatverandering is inderdaad van alle tijden. Natuurlijke oorzaken, zoals variaties van de zon en vulkaanuitbarstingen, kunnen het klimaat beinvloeden. Maar de mens doet hier een flinke schep bovenop. Door het verbranden van steenkool, olie en gas en het kappen van bos zijn in de afgelopen eeuwen grote hoeveelheden extra CO2 in de atmosfeer terechtgekomen. Dat leidt tot opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel, daarover bestaat, op een enkele scepticus na, in de wetenschappelijke wereld geen discussie.

Bron: Interview met Pier Vellinga, GPM07

< Terug naar nieuws
English