English

Het komt gewoon door de activiteit van de zon → FABEL

Deze mythe is al heel vaak ontkracht, maar duikt toch steeds weer op. Het is duidelijk dat variaties in de zonne-intensiteit de temperatuur op aarde beïnvloeden, maar het effect daarvan is klein en ze kunnen niet de snelle, wereldwijde opwarming in de afgelopen decennia verklaren. De laatste dertig jaar heeft de zon zelfs iets minder warmte afgegeven, terwijl het op aarde warmer is geworden.

Bron: interview met Pier Vellinga in GPM07


< Terug naar nieuws
English