English

Klimaatverandering is geen enkel probleem. De natuur kan zich prima aanpassen → FABEL

Natuurlijk kunnen mensen, dieren en planten onder zeer uiteenlopende klimaatomstandigheden (over)leven. Veranderingen in het klimaat hadden ook al grote gevolgen toen er nog nauwelijks mensen op aarde leefden. Maar nu gaan de veranderingen veel sneller en is gevaarlijke klimaatverandering levensbedriegend voor honderden miljoenen mensen. Als we op de huidige voet doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen, stijgt de zeespiegel ten minste vijf keer zo snel als voorheen. Ook krijgen we te maken met ernstige droogtes, hevige regenval, overstromingen en misoogsten. De mens als soort zal zich waarschijnijk op de lange duur wel aanpassen, maar de prijs die we moeten betalen is enorm.

Bron: Interview met Pier Vellinga, GPM07


< Terug naar nieuws
English