English

We kunnen nu eenmaal niet zonder fossiele brandstoffen → FABEL

Ook dit argument snijdt geen hout. Greenpeace liet door een groep onafhankelijke wetenschappers doorrekenen hoe snel de transitie naar schone energie kan plaatsvinden. Uit ons Energie[r]evolutiescenario blijkt dat de wereldeconomie al in 2050 helemaal op schone energie kan draaien. Hoewel bedrijven als Shell stug doorgaan met het zoeken naar brandstoffen die de aarde vervuilen, is de energierevolutie al in volle gang. Duitsland, waar nu al een kwart van alle energie op duurzame wijze wordt opgewekt, bewijst dat vergroening van de energievoorziening en economische voorspoed samengaan.

Bron: Interview met Pier Vellinga in GPM07


< Terug naar nieuws
English