English

Nederland is te klein voor grote windmolens → FABEL

Ja, windmolens kun je van (grote) afstand zien, maar in een dichtbevolkt land is grondgebruik minstens zo belangrijk. Een windmolen van 3 MW produceert ongeveer evenveel energie als een vergistingsinstallatie 1 MW en 7 MW aan zonnepanelen. Voor de windmolen met toegangsweg is ongeveer 0,2 ha nodig. Voor de vergistingsinstallatie ongeveer 1 ha plus eventueel ruimte beslag voor het verbouwen van 5.000 ton mais. Voor de zonnepanelen is circa 5-6 ha nodig, maar dat kan voor groot deel op daken.

Door windenergie te clusteren kan worden voorkomen dat het landschap "verrommeld" waardoor de beleving dat overal windmolens staan die het landschap vervuilen kan worden beperkt. Doelstelling is om tot 2020 te groeien van circa 2.000 windturbines van gemiddeld 1 MW nu naar circa 3.000 van gemiddeld 2 MW in 2020.


< Terug naar nieuws
English