English

Windmolens zijn niet efficiënt, want het waait lang niet altijd → FABEL

Moderne windturbines draaien circa 85% van de tijd (het waait heel vaak wel een beetje) en capaciteitsbenutting van 30-35%. Ze draaien dus niet altijd op vol vermogen. Kolen- en gascentrales hebben een hogere capaciteitsbenutting, maar omdat de wind gratis is, is de kostprijs van energie van windmolens op windrijke locatie al bijna gelijk aan de marktprijs voor energie en dus concurrerend met kolen en gascentrales. Zonnepanelen produceren alleen overdag energie en hebben een capaciteitsbenutting van circa 10%.


< Terug naar nieuws
English