English

Energie uit zonnepanelen heeft geen subsidie meer nodig → FABEL

De kostprijs van energie uit zonnepanelen is veel hoger dan de marktprijs voor grijze stroom. Bij consumenten worden zonnepanelen achter de meter geplaatst waardoor energiebelasting, transportkosten en BTW kunnen worden voorkomen, waardoor geen SDE-subsidie meer nodig is.

Belastingvrijstelling is ook subsidie.


< Terug naar nieuws
English