English

6 februari 2013: Regeling SDE+ 2013

Op 6 februari 2013 is de nieuwe SDE+ regeling voor 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Er is een budget van € 3 miljard beschikbaar. De SDE+ regeling stimuleert de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte.

De SDE+ richt zich op de grootschalige implementatie van de productie van duurzame energie. De voornaamste kenmerken zijn: 
 - subsidieplafonds 
 - gefaseerde openstelling (goedkopere technieken eerst) 

Gefaseerde openstelling 
De periode dat een subsidieaanvragen ingediend kan worden, verschilt per technologie. Voor technologieën met een lager basisbedrag krijgen aanvragers eerder de gelegenheid om subsidie aan te vragen dan voor technologieën met een hoger basisbedrag. Bij de beoordeling van projecten, geldt wie het eerst komt het eerst maalt. Hierdoor hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project.
 
Maximum basisbedragen en de datum van openstelling per fase: 

Fase
Maximum 
basisbedrag 
elektriciteit
Maximum 
basisbedrag 
groen gas
Maximum 
basisbedrag 
warmte
Datum 
openstelling 
1
0,07 €/kWh
0,4828 €/Nm3
19,444 €/GJ
4 april, 9:00 u
2
0,08 €/kWh
0,5517 €/Nm3
22,222 €/GJ
13 mei, 17:00 u
3
0,09 €/kWh
0,6207 €/Nm3
25,000 €/GJ
17 juni, 17:00 u
4
0,11 €/kWh
0,7586 €/Nm3
30,556 €/GJ
2 september, 17:00 u
5
0,13 €/kWh
0,8966 €/Nm3
36,111 €/GJ
30 september, 17:00 u
6
0,15 €/kWh
1,0345 €/Nm3
41,667 €/GJ
4 november, 17:00 u 

Voor alle projecten kunt u subsidie aanvragen tot en met uiterlijk 19 december 2012, 17:00 uur

Meer informatie over SDE+?
 
Wilt u meer weten over SDE+ 2013 dan kunt contact opnemen met Prodeon. Dat kan telefonisch (038 4222 832) of per e-mail (info@prodeon.nl).

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »