English

13 februari 2013: Vieze kolen niet op hun retour

Vieze kolen niet op hun retour. De wereld op z'n kop: 'vervuilende' Amerikanen verbruiken minder, 'schone' Europeanen juist veel meer. De opkomst van wind- en zonne-energie ten spijt, kolencentrales voorzien in ongeveer 40% van de energiebehoefte in de wereld. De mondiale elektriciteitsproductie is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en twee derde van die stijging komt uit kolencentrales. Naar verwachting hebben kolen binnen 5 jaar olie ingehaald als voornaamste energiebron.

20130213_kolen.jpg
De verdrievoudiging van de Chinese vraag naar kolen tussen 2001 en 2011 is een van de belangrijkste veroorzakers, maar het is zeer opvallend dat de 'vervuilende' Amerikanen hun kolenverbruik hebben verminderd en dat in het 'schone' Europa het kolenverbruik juist is toegenomen.

De verklaring zit hem vooral in de lage gasprijs in Amerika door overvloedig aanbod van schaliegas. Daardoor is de kolenprijs op de wereldmarkt met circa 1/3 gedaald. In Europa blijft de gasprijs hoog, vooral door meerjarige contracten afgesloten met Rusland. gascentrales kunnen daarom niet rendabel draaien en staan stil. Daarnaast gelden vanaf 2016 gelden er nieuwe milieueisen voor kolencentrales. Vorige maand moesten de de energiebedrijven in Europa beslissen of ze centrales willen gaan sluiten of dat ze willen gaan voldoen aan de nieuwe milieueisen. Ook dit kan (tijdelijk) een positief effect hebben gehad op de inzet van kolencentrales.

Bron: Trouw

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »