English

20 februari 2013: Sceptici overtuigd van menselijke oorzaak opwarming klimaat

Nieuw en zeer uitgebreid onderzoek naar klimaatverandering dwingt zelfs sceptische wetenschappers hun mening te herzien. De aarde is de in de laatste 250 jaar met zeker 1,5 graad Celsius opgewarmd, vrijwel geheel veroorzaakt door menselijke activiteit.

Prof Richard Muller, natuurkundige en ‘climate change sceptic’, oprichter van het Berkeley Earth Surface Temperature (Best) project, was zelf zeer verrast over de uitkomsten van het BEST-onderzoek en beschouwd zich nu als "converted sceptic". "De resultaten laten een gemiddelde opwarming van het aardoppervlak zien van 2,5 graad Fahrenheit, waarvan 1.5 graad gedurende de laatste 50 jaar. De meest waarschijnlijke verklaring is een toename van broeikasgassen geproduceerd als gevolg van menselijke activiteit.

Het wetenschappelijke team van de University of California, Berkeley, verzamelde en verwerkte 14,4 miljoen land temperatuurgegevens van 44.455 locaties wereldwijd daterend vanaf 1753. Om menselijke bevooroordeling te minimaliseren werd de statische analyse volledig geautomatiseerd. Het BEST-team concludeerde dat deze zeer uitgebreide analyse goed matched met eerdere temperatuur reconstructies, maar nu met een veel grotere zekerheid.

De analyse laat zien dat in tegenstelling tot wat vaak wordt geopperd, verandering van zonneactiviteit geen waarschijnlijke verklaring is. Vulkanische activiteit geeft wel een zwakke correlatie voor enkele periodes in de afgelopen 250 jaar. De meest waarschijnlijke verklaring echter blijkt toch weer de toegenomen hoeveelheid broeikasgas te zijn, veroorzaakt door menselijke activiteit. Prof. Muller wijst erop dat deze bevindingen verder gaan, en sterker onderbouwd zijn, dan het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Data voor iedereen beschikbaar
Alle data en analyses zijn vrij beschikbaar en te vinden op de website van het Berkeley Earth Surface Project. Zie: BEST-project: http://berkeleyearth.org/
Gegevens zijn ook per land en stad te vinden via: http://berkeleyearth.lbl.gov/country-list/

Prof Michael Mann, palaeontoloog, en bekend van het ‘Hockey stick model’ dat de snelle aardopwarming in de 20ste eeuw laat zien, verwelkomde de resultaten van het BEST project omdat ze wederom aantonen wat wetenschappers al twee decennia met enige zekerheid weten.

Opwarming aarde kan nog versnellen
Volgens Prof Muller ligt een verdere opwarming met 1,5 graad binnen de komende 50 jaar voor de hand. Mocht de economische groei van China echter in het huidige tempo doorzetten en het daarmee gepaard gaande toenemende steenkoolverbruik, dan wordt een verdere opwarming met 1,5 graad reeds binnen 20 jaar bereikt.

Muller hoopt dat het BEST-project en de grondige analyses de nog immer gevoerde discussie over de oorzaken van de opwarming van de aarde zal helpen beëindigen. Dit kan een bijdrage leveren aan de volgende moeilijke stap, het genereren van de politieke wil een overeenstemming om te komen tot concrete acties en oplossingen.

Bron: iNSnet en met dank aan De Stroomplantage

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »