English

8 maart 2013: Duurzame energie goed voor 60.000 extra banen

De kabinetsplannen om in 2020 zestien procent van de energie uit duurzame bronnen te halen, kunnen 60.000 extra banen opleveren. Dit berekende onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

36.000 banen ontstaan in de zogenoemde 'clean tech sector'. Daarbovenop komen nog zo'n 26.200 banen in de periode dat de aanvullende maatregelen moeten worden gerealiseerd. Deze mensen zullen vooral aan de slag gaan in de bouwnijverheid.

Nu werken er zo'n 15.600 mensen in de schone technologie sector. Als de verviervoudiging van duurzame energie doorgaat, stijgt de waarde van die sector van €1,2 miljard naar €5,2 miljard in 2020.

Nederland bungelt samen met het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Malta onderaan de groene energielijst. Energie uit windmolens, zonnepanelen en biobrandstof vormt vier procent van de gehele energieopwekking in ons land. Het land dat de meeste groene energie opwekt is Zweden; bijna de helft is afkomstig uit duurzame bronnen.

In 2020 moeten de EU-landen twintig procent van hun energie uit schone bronnen halen. Dit spraken de 27 lidstaten en het Europees Parlement af in 2008. Destijds kwam 8,5 procent van de energie uit duurzame bronnen. In 2011 was dit cijfer met vijf procent gestegen naar 13,4 procent.

Volgens onderzoekers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is de doelstelling van het kabinet om zestien procent duurzame energie op te wekken in 2020 haalbaar, als er tenminste op tijd wordt gestart met projecten zoals investeren in wind en biomassa. Het huidige beleid van de overheid leidt tot 10,8 procent duurzame energie in 2020.

Bron: Trouw


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »