English

16 april 2013: Lage prijs CO2-rechten beinvloedt stimulering duurzame energie

De prijs van CO2 stortte vandaag in nadat het Europees Parlement een noodplan om de noodlijdende koolstofmarkt te versterken verwierp. Met 334 tegen 315 stemmen, en meer dan 60 onthoudingen, wees het Europees Parlement het voorstel om de veiling van 900 miljoen emissierechten voor de jaren 2013-2015 tot 2019-2020 uit te stellen. Deze maatregel was bedoeld om vraag en aanbod in evenwicht te brengen en prijsvolatiliteit te beperken.

Na de stemming kelderde de waarde van uitstootrechten met 43 procent naar € 2,63 per ton.

CO2-rechten zijn bedoeld om het verschil in maatschappelijke kosten van CO2-uitsoot tussen de verschillende vormen van energieopwekking te waarderen volgens het principe ‘de vervuiler betaald’. Een realistische prijs hiervoor zou over de periode 2012-2015 op ongeveer € 15 tot € 20 per ton moeten liggen en na 2020 zelfs op € 30/ton. Dit staalt in schril contrast met de huidige prijs van ongeveer € 3/ton.

Een hogere prijs voor CO2-rechten betekent een hogere energieprijs. Hierdoor is er minder subsidie nodig voor duurzame energie uit bijvoorbeeld wind en zon.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »