English

14 juni 2013: Meer voorstanders dan tegenstanders van windenergie

De perceptie van Nederlands ten aanzien van windenergie is aan het kantelen. Tot voor kort kregen vooral de tegenstanders aandacht. Windenergie lijkt steeds meer de wind mee te hebben.

Volgens Eneco’s directeur wind op land Katja Langen, blijkt uit een inventarisatie dat slechts 13% van de Nederlandse bevolking tegen windenergie is. Echter, 23% is uitgesproken voorstander en de meerderheid van 64% staat er neutraal tegenover.

Dit wordt bevestigd door de vele belangstelling voor De Windcentrale. “Nagenoeg ieder Nederlander wil gebruik maken van duurzame energie”, aldus initiatiefnemer Harm Reitsma van De Windcentrale. Het principe is eenvoudig: particulieren kunnen ‘winddelen’ kopen. Hiermee wordt geinvesteerd in een windturbine. In ruil daarvoor krijgen ze gratis stroom geleverd. De eerste twee turbines in Delfzijl zijn aangekocht. De vraag naar winddelen is zo overweldigend, dat de Windcentrale druk bezig is andere turbines over te nemen.

Interessant is ook een achterbanpeiling onder leden en donateurs van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en Milieufederaties. 64% van de responenten is van mening dat windturbines gemakkelijker worden geaccepteerd als omwonenden kunnen delen in de winst.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »