English

4 september 2013: Deens model voor participatie het overwegen waard

Wie wel eens in Denemarken heeft rondgereden, ziet daar de vooruitgang op het gebied van windenergie. Dit komt mede door het Deense model van participatie. Uitgangspunt is dat wanneer mensen in hun directe woonomgeving met windmolens worden geconfronteerd, zij ook moeten kunnen delen in de lusten hiervan.


Het Deense model
Ter promotie van de bouw van windmolens is in Denemarken bij wet vastgesteld dat de initiatiefnemer van de plaatsing van een windmolen verplicht is minimaal 20% van de aandelen in de windmolen publiekelijk uit te geven. Hierbij hebben omwonenden voorrang.

Werking aandelenmodel Denemarken op hoofdlijnen
Elke burger van 18 jaar of ouder, die in een radius van 4,5 km bij een nieuw te bouwen windturbine woont, krijgt de optie aangeboden om aandelen te kopen in het lokale windmolen project. Is er sprake van een windmolenpark, dan is de afstand tot de dichtstbijzijnde windmolen geldend. Wanneer er interesse is in meer dan 20% van de aandelen, krijgen de bewoners die het dichtst bij de windmolen wonen voorrang. Mochten de direct omwonenden niet alle aandelen willen kopen, dan worden de overige aandelen vervolgens aangeboden aan de mensen die in de gemeente wonen, waar de windmolen wordt geplaatst. De aandelenuitgifte moet op zijn minst worden aangekondigd in de lokale kranten.

Nadere financiële aspecten
De prijs van een aandeel wordt berekend aan de hand van de opbrengst van 1.000 kWh op dat moment. Deze ligt nu rond de € 500,00 in Denemarken. Rendementen kunnen soms oplopen tot
10–15% per aandeel
.

Juridische aspecten
De regeling omtrent de verplichte uitgave van aandelen bij windmolens is wettelijk vastgesteld en is beschreven in de ‘Wet ter promotie van duurzame energie’, welke op 1 juni 2009 van kracht is gegaan. Windturbines waarvoor deze regeling van kracht is, moeten worden geëxploiteerd door een onafhankelijke rechtsgeldige instantie. Daarbij moet de deelnemers voldoende, door Energinet.dk goedgekeurde, informatie over de aard en financiële aspecten van het project worden aangeboden. Bovendien moet de informatie tijdens een aankondigde bijeenkomst nogmaals worden besproken met de bewoners. Zij hebben vervolgens vier weken de tijd zich in te schrijven op de aandelen. Mocht er meer vraag dan aanbod zijn, dan zal eerst één aandeel per persoon worden verdeeld, vervolgens twee, enzovoorts. Mochten er alsnog aandelen over zijn die niet op deze manier verdeeld kunnen worden, gaat men over op loting onder toezien van Energinet.dk.

Energinet.dk is de toezichthoudende instantie in dit proces. Zij certificeren dan ook het verkoopmateriaal rond de aandelen, welk vergezeld moet zijn van een officiële accountantsverklaring. Overigens hebben de aandeelhouders geen zeggenschap in de onderneming.

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

 


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »