English

8 november 2013: Eindadvies SDE+ 2014

In een brief van 31 oktober heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de SDE+ voor 2014. Enkele opvallende verschillen ten opzichte van 2013 zijn:
  • er kan geen energie-investeringsaftrek (EIA) meer worden benut
  • een strengere beoordeling van de aanvragen

Verder valt op dat vrijgevallen budget uit 2011 en 2012 opnieuw wordt ingezet in 2014 . Het totale verplichtingenbudget in 2014 bedraagt € 3,5 miljard (in 2013 is dat € 3,0 miljard). In 2014 zal bekeken worden of en zo ja hoe (vanaf 2015) differentiatie van wind op land een steviger fundament kan worden gegeven door maximale stimulering afhankelijk te maken van de locatie. Ook in 2015 staat een volgende tender voor wind op zee in de planning. In vervolg op afspraken in het Energieakkoord zullen in 2014 de mogelijkheden van Europese samenwerkingsmechanismen verder worden uitgewerkt.

De brief van EZ aan de Tweede Kamer vindt u hier.
De onderbouwing van de basisbedragen door ECN vindt u hier.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »