English

15 juni 2015: Duurzame energie wordt volgens IEA koploper in elektriciteitsproductie

In 15 jaar tijd kunnen wind, zon en andere vormen van duurzame energie, de koppositie van kolen als belangrijkste bron voor elektriciteit overnemen, stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in het rapport ‘Energy and Climate Change’’. Noodzakelijk daarvoor: op de Klimaattop in Parijs eind dit jaar moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Duurzame energie kan dan in 2030 wereldwijd in ruim een derde van de elektriciteit voorzien, een groter aandeel dan kolen, gas of kernenergie elk afzonderlijk hebben.

Energiemaatschappijen die nog steeds denken dat het internationale klimaatbeleid geen gevolgen heeft voor hun bedrijf, begaan een grote, fatale fout, zegt Fatih Birol, hoofd economische zaken van het IEA in een interview in de Financial Times. “Even kortzichtig als te geloven dat de rente de komende 25 jaar op hetzelfde niveau blijft staan.”

Het energieagentschap roept in het rapport ‘World Energy Outlook Special Report: Energy and Climate Change’, de nationale overheden op van de komende Klimaattop een succes te maken. Want snelle actie om de hoeveelheid CO2 te verminderen is gewenst, meent IEA-directeur Maria van der Hoeven in haar voorwoord in het rapport: “Het IEA toonde al vaker aan dat het elk jaar dat we afwachten duurder en moeilijker wordt om de effecten op ons klimaat te verzachten.”

En het is overduidelijk dat juist voor de energiesector als een van de majeure spelers een grote rol is weggelegd om emissies te verminderen teneinde de temperatuurstijging tot 2° C te beperken. “We zien een groeiende consensus tussen landen dat het tijd wordt om tot handelen over te gaan. We moeten er nu voor zorgen dat de ondernomen acties voldoende zijn en dat landen zich aan hun beloftes houden”, meent de voormalige Nederlandse minister van Economische Zaken.

Uit het rapport blijkt dat de groei van de uitstoot door de energiesector wereldwijd afvlakt, maar nog wel toeneemt tot 2030. Overheden zouden wat het IEA betreft extra inzet moeten plegen, hun beleid regelmatig moeten toetsen en aanpassen en realistische, bereikbare lange termijn doelen moeten stellen. Want als het aan het IEA ligt, moet de uitstoot 'pieken' in 2020 en daarna echt omlaag gaan.

Het IEA schetst onder meer een scenario waarbij – rekening houdend met de economische ontwikkelingen in de verschillende regio’s – een aantal extra maatregelen nodig zijn, zoals sterker inzetten op energiebesparing, minder gebruik maken van weinig efficiënte typen kolencentrales (en de verdere bouw daarvan verbieden), forser investeren in duurzame energie en tegelijkertijd de subsidies op fossiele brandstoffen geleidelijk afbouwen.

Het rapport ‘Energy and Climate Change’ van het IEA is hier te vinden.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »