English

25 juni 2015: Investeren in duurzame energie levert banen op.

Investeringen in duurzame energie leveren per saldo meer banen op dan gelijkwaardige investeringen in conventionele fossiele energie. Die conclusie trekken de auteurs van het rapport ‘Global Green Growth: Clean Energy Industrial Investment and Expanding Job Opportunities’ dat onder de vlag van de Verenigde Naties tot stand is gekomen.

In het verleden werd nog wel eens gedacht dat beleidsmaatregelen om broeikasgassen terug te dringen een negatief effect hebben op economische groei. Dit rapport toont opnieuw aan dat economische groei en klimaatbeleid goed samen gaan. Landen die jaarlijks 1.5% van het BNP investeren in duurzame energie en energiebesparing zullen een gezonde economische groei in stand kunnen houden, schrijft de website www.energieoverheid.nl naar aanleiding van het rapport.

De onderzoekers van de Industriele Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO) en The Global Green Growth Institute (GGGI) onderzochten het effect op werkgelegenheid van grootschalige duurzame energieplannen in vijf landen: Brazilië, Duitsland, Indonesië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

‘In het verleden dacht men dat beleidsmaatregelen om broeikasgassen terug te dringen een negatief effect hebben op economische groei. Inmiddels komt daar verandering in. Dit rapport draagt in positieve zin bij aan het debat doordat het laat zien dat werkgelegenheid en ontwikkeling voortkomen uit duurzame, groene groei’, citeert de website Yvo de Boer, directeur-generaal van het GGGI.

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste worden de algemene bevindingen gepresenteerd en in de tweede de specifieke onderzoeken naar de vijf landen.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »