English

9 april 2019: Vervanging windturbines Papemeer

De twee windturbines langs de A4 bij Zoeterwoude (het Papemeer), die eind 2015 en begin 2016 zijn afgebroken worden vervangen. De nieuwe turbines worden 110 m hoog (tiphoogte). Dat is 10 meter hoger dan de vorige windturbines. De nieuwe windturbines hebben langere bladen en ook een hoger vermogen waardoor het mogelijk is om meer windenergie op te wekken dan met de vorige windturbines. De nieuwe windturbines gaan voor circa 3.000 huishoudens elektriciteit produceren.

In juli 2014 in er een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Daarna is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zoeterwoude. De vergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe windturbines is in oktober 2014 afgegeven.

De bouw van de funderingen is inmiddels gestart. De verwachting is dat de nieuwe turbines in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd. De tijdelijke mast met telecomantennes zal verdwijnen. De antennes komen aan de nieuwe turbines te hangen. 

In de nieuwsbrief vind u meer actuele informatie.

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »