English

15 maart 2012: SDE+ budget 2012 overtekend

Op 13 maart is de SDE+ regeling voor 2012 opgesteld voor fase 1. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen voor projecten met een kostprijs tot 7 ct/kWh. Het beschikbare budget voor 2012 is 1,7 miljard euro.

Op 15 maart hebben 489 projecten ingediend voor in totaal 2 miljard euro. Hierbij zitten vooral projecten voor zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte.

Alhoewel minister Verhagen zijn tevredenheid uit is er in de markt zeer veel scepsis of deze toegewezen subsidies ook benut gaan worden. Zo geeft Hans van den Boom (Rabobank) aan dat in de praktijk blijkt dat veel initiatiefnemers bang zijn om subsidie mis te lopen en voor een veel te laag bedrag hun aanvraag hebben ingediend. Een rendabele exploitatie blijkt dan niet mogelijk en het betreffende project zal niet gerealiseerd worden danwel structureel met verlies draaien.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »