English

17 april 2012: Opslag van windenergie

In Duitsland gaan Greenpeace Energy en Gasunie Duitsland een systeem bouwen waarmee windenergie kan worden omgezet in waterstof. In energiekringen wordt het wel het ei van Columbus genoemd. 

Het lijkt een oplossing voor het probleem dat nu veel windenergie verloren gaat. Als het heel hard waait, wekken windmolens meer elektriciteit op dan het netwerk kan verwerken. De windmolens vallen dus 'stil' op het moment dat ze eigenlijk de meeste energie zouden kunnen produceren. 

In Duitsland wordt een installatie gebouwd die de overtollige elektriciteit kan omzetten in waterstof. Het systeem kan worden aangesloten op het aardgasnet, waardoor bewoners het gas kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te stoken en te koken. 

Vandaag zetten de Gasunie en Greenpeace in Duitsland hun handtekeningen voor de start van het eerste project voor de winning van gas uit windenergie. 

In Nederland wordt windenergie voorlopig nog niet in gas omgezet. Daarvoor zijn er nog niet genoeg windmolens.

bron: www.nos.nl


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »