English

15 januari 2013: Nederlanders delen mee in de wind

Consumenten hebben afgelopen najaar massaal geïnvesteerd in windenergie. Maar liefst 7.000 Nederlands kochten een Winddeel, een aandeel in een windmolen waarmee men gratis groene stroom terugontvangt. De campagne Deel mee in de wind is de grootste crowdfunding actie voor een duurzaam energieproject. Op 10 oktober jl. investeerden mensen op 1 dag maar liefst 135.000 euro in windmolen De Jonge Held. In totaal heeft campagne 7 miljoen euro opgebracht. Uit het succes van de campagne Deel mee in de wind van Natuur & Milieu, Greenchoice en de Windcentrale, blijkt dat er een groot draagvlak is voor windenergie.

Bron: Nieuwsbrief www.energie-snelweg.nl


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »