English

16 januari 2013: Kamp wil feiten over klimaat

Minister Henk Kamp (economische zaken) wil af van de controverse tussen klimaatsceptici en wetenschappers over de opwarming van de aarde. In een vertrouwelijke sessie met deskundigen heeft hij getracht de zin en onzin in het klimaatdebat te scheiden, als basis voor nieuw beleid. Zo heeft hij gesproken met vertegenwoordigers van het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook klimaatjournalist Marcel Crok die die vraagtekens zet bij de rol van CO2 bij de opwarming van de aarde mocht zijn visie geven.
Het KNMI en PBL hebben Kamp voorgehouden dat:
  •  onomstotelijk vaststaat dat sinds de industriële revolutie de aarde opwarmt, het land- en zee-ijs smelt en de zeespiegel stijgt. Ook is het zeker dat sindsdien de concentratie CO2met bijna 40% is toegenomen en dat de mens die stijging heeft veroorzaakt;
  • het vrijwel zeker is dat een groot deel van de recente opwarming is veroorzaakt door broeikasgassen afkomstig van menselijke activiteiten;
  • er onzekerheid is over de precieze invloed van broeikasgassen op de wereldgemiddelde temperatuur (een verdubbeling van CO2leidt tot een geschatte stijging van de temperatuur van 2 tot 4,5 graden Celsius);
  • de gevolgen van de opwarming (mondiaal 0,8 en in Nederland 1,7 graden) zijn nu al merkbaar; verschijnselen als droogte, hittegolven overstromingenschade aan ecosystemen worden heviger bij een stijging van de temperatuur.
Het KNMI en PBL concluderen dat Nederland redelijk goed is voorbereid op effecten van klimaatverandering zoals zeespiegelstijging, extreme regenval en verhoogde piekafvoeren van grote rivieren. Zonder klimaatbeleid kan de gemiddelde temperatuur in 2100 zijn gestegen met 4 tot 6,5 graden. Met een drastische aanpak van broeikasgassen kan dit worden beperkt tot 1,3 tot 1,8 graden. Maar zelfs al vanaf nu geen enkel CO2 molecuul zou worden uitgestoten dan zou de temperatuur wereldwijd toch nog zeker 1 graag oplopen.

De kosten zijn de achilleshiel van het klimaatbeleid. Uitgaven dien u worden gedaan, zoals isolatie van woningen en een overgang naar duurzame energie, moeten worden afgewogen tegen osten in de verre toekomst. Er is dan ook grote onenigheid over de vraag hoeveel euro die je nu niet uitgeeft over honderd jaar waard is.

Bron: Trouw 16 januari 2013

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »