English

31 januari 2013: Afspraken wind op land tussen het Rijk en provincies

Na maanden van intensief overleg hebben het Rijk (EZ en I&M) en de provincies een afspraak gemaakt over de realisatie van 6.000 MW wind op land:
  • gebieden met een potentieel voor 5.715 MW worden voor 31 december 2013 planologisch vastgelegd
  • provincies verkennen de komende maanden mogelijkheden voor invulling van de resterende 285 MW 
  • ook over de mogelijke consequenties vanwege het verhogen van de landelijke doelstelling van 14% naar 16% wordt de komende maanden verder overleg gepleegd
  • na 1 mei 2013 wordt besloten hoe de extra opgave wordt vastgelegd.

Meer informatie:
 - Afsprakenlijst Rijk en provincies
 - Brief van minister Kamp aan Tweede Kamer

Prodeon BV


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »