English

Advies en diensten

Biogas kan worden gebruikt als brandstof voor een gasmotor (WKK) voor de productie van elektriciteit en warmte. Biogas kan ook worden opgewaardeerd naar groen gas en in het aardgasnet worden geïnjecteerd of geschikt gemaakt worden als transportbrandstof. Prodeon heeft de kennis en praktijkervaring om u te adviseren en te ondersteunen in de besluitvorming tijdens de ontwikkeling.

Wij kunnen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren waarin o.a. de volgende zaken bekeken worden:

 • beschikbaarheid biomassa (hoeveelheden, kwaliteit, opslag/transport en kosten)
 • infrastructurele mogelijkheden (beschikbaarheid van een gas en/of elektriciteitsnetwerk)
 • afzetmogelijkheden of verwerking restproducten
 • technische oplossingen (locatie met proces- en installatieontwerp)
 • energiebehoefte en afzetmogelijkheden in de omgeving (biogas, elektriciteit, warmte, aardgas)
 • mogelijkheden voor een bouw- en milieuvergunning
 • energiecontract en subsidiemogelijkheden
 • financieel exploitatiemodel met risicoanalyse

Als een haalbaarheidsonderzoek resulteert in een (milieu)technisch, vergunningstechnisch en economisch haalbaar project, is de volgende stap het verkrijgen van een bouwvergunning, gevolgd door de financiering en bouw van de installatie.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • de uitvoering van het vergunningentraject voor het verkrijgen van een bouwvergunning
 • het maken van een proces- en installatieontwerp en programma van eisen voor de bouw
 • de financiering en structurering van het project
 • de uitvoering van het projectmanagement
 • de samenstelling van het biomassa menu
 • het afsluiten van contracten voor de inkoop van biomassa, het onderhoud en het beheer

Om de bedrijfsklare biogasinstallatie duurzaam succesvol te kunnen exploiteren is effectief beheer en onderhoud onontbeerlijk. Wij kunnen u helpen de beheerorganisatie in te richten, operators te trainen en een onderhoudsplan te maken. Prodeon heeft de kennis, ervaring en capaciteit om u te adviseren en werk uit handen te nemen vanaf de start tot de exploitatie van uw biogasinstallatie.

Gedurende de exploitatie kunnen wij uw biovergister economisch beheren en prestatieanalyses met rapportages verzorgen. Met name voor het contractmanagement en het financieel beheer is Prodeon een partner met kennis van zaken die u daadwerkelijk werk uit handen neemt en toegevoegde waarde biedt.

Prodeon biedt u alle kennis en ervaring die nodig is om een project succesvol te realiseren en te exploiteren.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

English
Wind Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »