English

Exploitatie

Prodeon exploiteerde van begin 2005 tot medio 2020 via dochter StortStroom BV, op verschillende locaties in Gelderland, installaties voor de productie van elektriciteit en warmte, middels het vrijkomende stortgas. 

De installaties bestaan uit een systeem voor stortgasonttrekking en een gasmotor (of WKK) met aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De stortgasonttrekking bestaat uit de gasbronnen in de afvalstort met leidingstelsel, de gascompressor en de affakkelinstallatie. 

Op sommige locaties wordt de geproduceerde elektriciteit en warmte lokaal benut. De overige geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk.

Inmiddels zijn de aandelen van StortStroom BV overgedragen aan MVO Energy Services.

English
Wind Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »