English

Biogas

Organische reststromen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie of bosbouw en houtverwerkende industrie bieden een belangrijke potentie voor duurzame energieproductie, zowel door vergisting als door verbranding. Dat geldt ook voor de teelt van energiegewassen. Echter de duurzaamheid daarvan alsook de mogelijke concurrentie met voedselproductie brengen een aantal ethische vragen met zich mee.

Bij vergisting wordt vaak onderscheidt gemaakt in de volgende categorieën:

  • Stortgas: biogas uit gestort afval
  • AWZI: biogas uit zuivering van afvalwater
  • RWZI: biogas uit zuivering van rioolwater
  • Co-vergisting: biogas door vergisting van mest met afvalstromen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie
  • GFT-vergisting: biogas door vergisting van groente-, fruit- en tuinafval

Prodeon was actief in de verwerking van stortgas en exploiteerde van begin 2005 tot medio 2020 op diverse locaties in Gelderland een WKK op basis van stortgas. In Nederland wordt het steeds meer afval gescheiden voor hergebruik. Een steeds kleiner gedeelte van het afval wordt verbrand of gestort. Als er geen afval meer wordt gestort wordt de stortplaats afgedicht. De biogasproductie op de afgedichte stortlocaties neemt jaarlijks met circa 10% af. In Nederland zal de productie van duurzame energie uit stortgas zal de komende jaren dan ook gestaag afnemen.

In de periode 2006 tot 2010 heeft Prodeon een tweetal co-vergisters ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd (Ysselsteyn en Beilen). Wegens structurele verliezen zijn deze twee installaties in 2010 verkocht.

English
Wind Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »