English

Feiten, fabels en onzekerheden

Organische reststromen uit voedings- en genotsmiddelen met betrekking tot industrie of bosbouw en houtverwerkende industrie, bieden een belangrijke potentie voor duurzame energieproductie, zowel door vergisting als door verbranding. Dat geldt ook voor de teelt van energiegewassen. Echter de duurzaamheid daarvan alsook de mogelijke concurrentie met voedselproductie, brengen een aantal ethische vragen met zich mee.

English