English

Feiten, fabels en onzekerheden

Klimaatontwikkelingen en een duurzame samenleving krijgen steeds meer aandacht. Veel onderzoeken richten zich op het effect van de mens op het klimaat en hoe wij er voor kunnen zorgen dat we voor ons nageslacht een leefbare wereld kunnen achterlaten. Veel factoren spelen daarbij een rol. Dat leidt vaak tot misleidende berichtgeving.

English