English

Feiten, fabels en onzekerheden

Bij beslissingen over nieuwe initiatieven is het belangrijk dat besluiten worden genomen op basis van feiten. Door de complexiteit is het echter lang niet altijd duidelijk wat feiten zijn en wat fabels zijn. Deze rubriek probeert te helpen bij het op een rij zetten van feiten, fabels en zaken die we nog niet weten (onzekerheden).
English