English

Feiten, fabels en onzekerheden

Energie uit wind heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een volwassen markt. Op windrijke locaties op land komt de kostprijs inmiddels dichtbij de prijs van elektriciteit uit kolen- en gascentrales. Wind op zee staat nog in de kinderschoenen. Forse kostprijsreducties zijn nodig om de techniek concurrerend te maken.

English