English

Feiten, fabels en onzekerheden

Energieopwekking uit zonlicht is een snel ontwikkelende technologie. Innovatie is nog nodig om de kostprijs meer concurrerend te maken ten opzichte van andere vormen van duurzame energie.

English