English

5 januari 2016: Samenwerking Prodeon en Vandebron

Prodeon is een samenwerking aangegaan met Vandebron, energieleverancier die alleen 100% duurzame energie verkoopt, rechtstreeks gekoppeld aan de duurzame producent. Zo wordt de elektriciteit die door Prodeon wordt opgewekt door het afvangen van ‘stortgas’ op de afvalstortplaatsen in Barneveld, Ermelo en Wageningen via Vandebron verkocht. Net als de productie van de vier windturbines van Windpark Rijnwoude, bij Hazerswoude-Rijndijk.

Het stortgas wordt opgevangen op inmiddels gesloten en afgedekte delen van stortplaatsen waar indertijd nog organisch materiaal gestort mocht worden. Dat materiaal, zoals gft-afval, verteert langzaam, waarbij methaan (CH4) vrijkomt. StortStroom, onderdeel van Prodeon, is sinds 2004 actief op deze stortplaatsen en vangt het methaan op om te verwerken tot duurzame elektriciteit.

Affakkelen of afvangen

Methaan is een veel schadelijker broeikasgas dan CO2. Stortplaatsen zijn verplicht het methaan dat vrijkomt te verwerken. “Vaak gebeurt dat door het methaan eenvoudigweg ‘af te fakkelen’ omdat veel stortplaatseigenaren onvoldoende kennis hebben om het methaan om te zetten in duurzame energie. Afvangen en er duurzame energie van maken, betekent dat het gas niet zondermeer verloren gaat”, zegt Arjun van Merkerk, directeur Prodeon.

Langer voortzetten

De hoeveelheid methaan die vrijkomt wordt geleidelijk minder en dus wordt ook langzaamaan minder elektriciteit geproduceerd. Van Merkerk: “De samenwerking met Vandebron vergroot de mogelijkheden om de activiteiten op de stortplaatsen langer rendabel te laten zijn en dus langer voort te kunnen zetten. Zo zorgen we er samen voor dat er meer duurzame energie kan worden opgewekt.”

7.000 huishoudens

De windturbines van Windpark Rijnwoude produceren jaarlijks ongeveer evenveel elektriciteit als 7.000 huishoudens verbruiken. Van Merkerk: “Daarmee wordt de uitstoot van ongeveer 12.000 ton CO2 vermeden.”

Kijk hier voor StortStroom op de website van Vandebron en hier voor Windpark Rijnwoude.< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »