English

17 september 2015: Demontage van de windturbines windpark Papemeer

De twee windturbines van het windpark Papemeer aan de A4 worden komende weken afgebroken. Beide krijgen een nieuw leven in het buitenland. Het is de bedoeling dat op de locatie nabij Zoeterwoude-Dorp weer nieuwe turbines herrijzen, maar het is nu nog onbekend hoe snel dat zal gebeuren. In de week van 21 september wordt alvast een tijdelijke mast voor telecom-activiteiten geplaatst.

Windpark Papemeer draait sinds 2005. Er staan twee turbines van het Duitse merk Enercon met een ashoogte van 64 meter, elk met een vermogen van 2 MW. Samen zijn ze goed voor ongeveer 7.200 MWh aan schone elektriciteit, evenveel als het verbruik van ongeveer 2.200 huishoudens.

Eén van de turbines verhuisd op korte termijn naar Polen. Dat is niet zo verwonderlijk, meent Arjun van Merkerk van Prodeon: “Windenergie maakt daar nu een grote groei door.”

Prodeon wil op de locatie langs de A4 weer nieuwe turbines plaatsen; die zullen een grotere productie hebben. De vervanging is echter vertraagd. Prodeon heeft voor de nieuwbouw een aanvraag ingediend voor de stimuleringsregeling SDE+ bij RVO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. RVO heeft die aanvraag pas geaccepteerd toen het budget voor dit jaar op was, legt Van Merkerk uit: “We zijn het niet eens met die conclusie van RVO en proberen er nog een uitweg voor te vinden.”

Mocht dat niet lukken, dan is het onduidelijk hoe lang de locatie niet benut kan worden. Van Merkerk wijst erop dat in Nederland de regelingen om windturbines te bouwen bijna jaarlijks worden aangepast: “Op dit moment is dus niet helder wat dat komende jaren voor ons windpark betekent.”

De demontage van de eerste windturbine start eind september. Tot die tijd blijft deze duurzame elektriciteit produceren. Wanneer de andere turbine wordt afgebroken, is nu nog niet bekend. Op één van de huidige turbines is een mast geplaatst voor telecom-activiteiten. Omdat die met het verdwijnen van de turbines noodzakelijk blijft, wordt een tijdelijke, aparte mast geplaatst.

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »