English

10 mei 2016: Onderzoek nodig naar lage aantal aanvragen SDE+ voor windenergie

De eerste openstelling van de SDE+ is dit voorjaar fors overtekend. In totaal was vier miljard euro beschikbaar; meer dan het dubbele werd aangevraagd (8,2 miljard), meldt energieminister Kamp aan de Tweede Kamer. Er kwamen in totaal 3.354 aanvragen voor SDE+ binnen. Opvallend: er waren erg weinig aanvragen voor windenergie. Slechts 21 aanvragen voor in totaal 29 MW opgesteld vermogen (zie tabel). Prodeon pleit voor onderzoek of de lage elektriciteitsprijs de windsector hier parten heeft gespeeld.

De oorzaak van het lage aantal aanvragen voor windenergie is nog niet bekend. Zo kan het zijn dat er dit voorjaar weinig projecten waren die op basis van verleende vergunningen SDE+ konden aanvragen. Een andere oorzaak kan de lage elektriciteitsprijs van dit moment zijn, stelt Arjun van Merkerk, directeur Prodeon: “De elektriciteitsprijs ligt op dit moment onder de basiselektriciteitsprijs van 3 cent/kWh waarmee de SDE+ 2016 voor windenergie rekent. Dat betekent dat een exploitant aanzienlijk minder krijgt voor zijn geproduceerde elektriciteit dan volgens ECN nodig is om projecten rendabel te laten zijn. Dat zal ontwikkelaars van windenergie voorzichtig maken nu SDE+ 2016 aan te vragen. Als de prijzen de komende jaren zo laag blijven, moet er immers geld bij. Ook banken die projecten overwegen te financieren zullen rekening houden met dit effect. Dat geldt overigens ook voor projecten die in voorgaande jaren SDE hebben aangevraagd, maar de financiering nog niet rond hebben.”

Oudere projecten

Daarnaast hebben ook de oudere projecten die geen MEP (voorloper van de SDE+) meer ontvangen last van de lage energieprijs, zegt de directeur: "Eigenaren overwegen hun windturbine op te ruimen. Vervanging van deze windturbines door nieuwe is niet zonder meer mogelijk in de SDE+ 2016.”

EZ moet naar effect kijken

Van Merkerk pleit ervoor dat het ministerie van Economische Zaken vóór de openstelling van de tweede ronde van de SDE+ in het najaar nog eens goed kijkt naar het effect van en de hoogte van de basiselektriciteitsprijs voor windenergie in de SDE+-regeling: Van Merkerk: “EZ zou komende tijd moeten nagaan of en in hoeverre het lage aantal aanvragen voor windenergie dit voorjaar mede werd veroorzaakt door de lage elektriciteitsprijzen. Vóór de openstelling van de SDE+ in het najaar kan dan bijvoorbeeld de regeling of de basiselektriciteitsprijs voor windenergie worden aangepast.”
Dat zou dan ook noodzakelijk zijn, meent hij: “Om het doel van 6.000 MW windenergie in 2020 te halen, zal het aantal windprojecten fors omhoog moeten. Het zou niet goed zijn als zou blijken dat die doorgroei wordt afgeremd door onevenwichtigheden in de SDE-regeling zelf.”


Tabel: SDE+ aanvragen voorjaar 2016 (bron: Kamerbrief van de minister van Economische Zaken).
Tabel aanvragen SDE 1e half jaar 2016 bron EZ.jpg

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »