English

5 november 2015: Colleges stemmen in met principeverzoek windpark Deil

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van Geldermalsen en Neerijnen zijn akkoord gegaan met de principeverzoeken voor de windparken bij Knooppunt Deil en bij afvalverwerker Avri.
Dat hebben de gemeenten deze week bekend gemaakt.
Prodeon is één van de initiatiefnemers van de windturbines bij Deil.

Ten zuiden van de A15 zijn bij het knooppunt Deil 8 tot 11 windturbines voorzien, in de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Afhankelijk van het uiteindelijke aantal kunnen die jaarlijks evenveel elektriciteit opwekken als 15.000 tot 30.000 huishoudens verbruiken.
Ter vergelijk: de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Tiel tellen samen 33.000 huishoudens.

De initiatiefnemers voor de windturbines zijn, naast Prodeon: Raedthuys, Yard Energy en de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen.

Opstellen Milieu Effect Rapport

Nu de colleges hebben ingestemd met het verzoek van de initiatiefnemers om medewerking te verlenen aan de komst van de windmolens, zal een Milieu Effect Rapport worden opgesteld en is het de bedoeling dat de bestemmingsplannen worden aangepast. De gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen zullen daar nog mee moeten instemmen. Beide gemeenten trekken samen op: de colleges hebben tegelijkertijd besloten over het plan en de raden zullen dat uiteindelijk ook doen.
Voor het windpark Deil start binnenkort het onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage. Dit zal worden uitgevoerd door bureau Bosch & Van Rijn uit Utrecht.

Windvisies gemeenten en provincie

Het windpark past binnen de windvisies van de gemeenten en van de provincie Gelderland. De provincie is nauw bij de verdere uitvoering betrokken.
Buiten knooppunt Deil zijn ook nog drie windturbines gepland bij de Avri, iets verder oostelijk ten noorden van de A15. Hier komen drie windturbines. Prodeon is niet betrokken bij dit project.

Voor meer informatie: zie het nieuwsartikel op www.gelderlander.nl van 4 november jl.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »