English

1 mei 2020: Vervanging windturbines Papemeer

De twee windturbines langs de A4 bij Zoeterwoude (het Papemeer), die eind 2015 en begin 2016 zijn afgebroken worden vervangen. De nieuwe turbines zijn 110 m hoog (tiphoogte). Dat is 10 meter hoger dan de vorige windturbines. De nieuwe windturbines hebben langere bladen en ook een hoger vermogen waardoor het mogelijk is om meer windenergie op te wekken dan met de vorige windturbines. De nieuwe windturbines gaan voor circa 3.000 huishoudens elektriciteit produceren.

In juli 2014 in er een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Daarna is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zoeterwoude. De vergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe windturbines is in oktober 2014 afgegeven.

De bouw van de windturbines is inmiddels afgerond. Datum van oplevering is nog onbekend omdat een private grondeigenaar weigert toestemming te verlenen aan Liander voor het tijdelijk gebruik van een klein stukje van zijn land om een boring voor een elektriciteitskabel t.b.v. de netaansluiting uit te kunnen voeren. De tijdelijke mast met telecomantennes is inmiddels verdwenen. De antennes hangen nu aan de nieuwe turbines. 

In de nieuwsbrief vind u meer informatie.

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »