English

Nieuws

17 september 2015: Demontage van de windturbines windpark Papemeer


De twee windturbines van het windpark Papemeer aan de A4 worden komende weken afgebroken. Beide krijgen een nieuw leven in het buitenland. Het is de bedoeling dat op de locatie nabij Zoeterwoude-Dorp weer nieuwe turbines herrijzen, maar het is nu nog onbekend hoe snel dat zal gebeuren. In de week van 21 september wordt alvast een tijdelijke mast voor telecom-activiteiten geplaatst.

11 augustus 2015: Ook in Nederland forse subsidie fossiele energie, zegt IMF


Nederland subsidieert het gebruik van fossiele energie met meer dan negen miljard euro per jaar, heeft het IMF becijferd. Dat staat gelijk aan 544 euro per Nederlander per jaar aan impliciete subsidies, becijferde de Groene Courant. Een onwenselijke situatie, meent Prodeon-directeur Arjun van Merkerk.

14 juli 2015: Windparken Deil en Avri stap dichterbij na indiening principeverzoek


Met het indienen van een principeverzoek bij de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen is de ontwikkeling van Windpark Deil weer een stap dichterbij gekomen. Het windpark is gepland bij het knooppunt Deil, waar A2 en A15 elkaar kruisen. Er zijn 9 tot 11 windturbines voorzien. Prodeon is een van de samenwerkende ontwikkelaars. Tegelijk met het verzoek voor Deil is een vergelijkbaar principeverzoek ingediend voor het nabijgelegen Avri-terrein. Daar komen drie turbines.

25 juni 2015: Investeren in duurzame energie levert banen op.


Investeringen in duurzame energie leveren per saldo meer banen op dan gelijkwaardige investeringen in conventionele fossiele energie. Die conclusie trekken de auteurs van het rapport ‘Global Green Growth’ dat onder de vlag van de VN tot stand is gekomen. In het verleden werd nog wel eens gedacht dat beleidsmaatregelen om broeikasgassen terug te dringen een negatief effect hebben op economische groei. Dit rapport toont opnieuw aan dat economische groei en klimaatbeleid goed samen gaan.

15 juni 2015: Duurzame energie wordt volgens IEA koploper in elektriciteitsproductie


In 15 jaar tijd kunnen wind, zon en andere vormen van duurzame energie, de koppositie van kolen als belangrijkste bron voor elektriciteit overnemen, stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in het rapport ‘Energy and Climate Change’. Noodzakelijk daarvoor: op de Klimaattop in Parijs eind dit jaar moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Duurzame energie kan dan in 2030 wereldwijd in ruim een derde van de elektriciteit voorzien, een groter aandeel dan kolen, gas of kernenergie elk afzonderlijk hebben.

26 mei 2015: Gemeente Barendrecht geeft Toetsingskader Windenergie vrij voor inspraak


De gemeente Barendrecht heeft vorige week het Toetsingskader Windenergie vrijgegeven voor inspraak. Het kader is opzettelijk vrij algemeen van opzet. Prodeon onderkent het risico van een dergelijk toetsingskader: “Als ontwikkelaar weet je niet waar je initiatief op beoordeeld zal worden. Een project kan op basis van het toetsingskader net zo goed afgewezen als goedgekeurd worden.”

11 - 20 van 63
Eerst | Volgende | 1 2 3 4 5 | Volgende | Laatste
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »