English

Nieuws

25 februari 2013: Lichte stijging productie groene stroom


Lichte stijging groene-stroomproductie te danken aan windmolens. In Nederland is het afgelopen jaar iets meer elektriciteit opgewekt uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. In 2012 is in totaal 12,2 TWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd. Een jaar eerder was nog sprake van 12,0 TWh.

6 februari 2013: Regeling SDE+ 2013


Op 6 februari 2013 is de nieuwe SDE+ regeling voor 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Er is een budget van € 3 miljard beschikbaar. De SDE+ regeling stimuleert de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte.

31 januari 2013: Afspraken wind op land tussen het Rijk en provincies


Na maanden van intensief overleg hebben het Rijk (EZ en I&M) en de provincies een afspraak gemaakt over de realisatie van 6.000 MW wind op land. Over de mogelijke consequenties vanwege het verhogen van de landelijke doelstelling van 14% naar 16% wordt de komende maanden verder overleg gepleegd.

41 - 50 van 63
Eerst | Volgende | 3 4 5 6 7 | Volgende | Laatste
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »