English

Groene groei

Grenzen aan de groei? Groene groei een utopie? Een combinatie van eindige voorraden grondstoffen en grenzen aan de draagkracht van de aarde, betekent dat groene groei op den duur de enige weg is, die uitzicht geeft op een duurzame verbetering van de levensstandaard van iedereen. 

De aarde warmt op. Het gebruik van fossiele bronnen voor energieproductie lijkt een belangrijke veroorzaker. Daarnaast maakt het ons afhankelijk van politiek minder stabiele landen. Niet-fossiele bronnen bieden steeds meer mogelijkheden om duurzaam in onze energiebehoefte te voorzien. Meer duurzame energie kan bijdragen aan groene groei.

English
WindBiogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »