English

Prodeon

Prodeon staat voor PROjectorganisatie voor Duurzame EnergieOpwekking in Nederland. De doelstelling van Prodeon is bijdragen aan de groei van duurzame energie. Dat kan zowel in de ontwikkelingsfase als voor de financiering als in de exploitatiefase. Wij zijn gespecialiseerd in windprojecten op land en in biogas. Energie uit zon heeft onze bijzondere aandacht omdat wij daar een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening voor zien.

Ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie vraagt om specifieke kennis. Ieder project is anders en vraagt om maatwerk. Prodeon is een kleine organisatie en zoekt voor de duurzame initiatieven waar zij bij betrokken is, samenwerking met andere partijen die kunnen bijdragen aan het sterker maken van die specifieke projecten en/of het oplossen van specialistische vraagstukken.

Lokale betrokkenheid van grondeigenaren, bedrijfsleven en omwonenden is een belangrijk uitgangspunt. Ook samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden ziet Prodeon als een belangrijke succesfactor. Via de branche-organisatie NWEA probeert Prodeon ook op landelijk niveau haar steentje bij te dragen aan de groei van duurzame energie in Nederland.

English
WindBiogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »