English

Projectaanpak

Om een project voor duurzame energieproductie te kunnen realiseren is samenwerking nodig met diverse partijen. Het begint met een stuk grond waarop een installatie mag worden gebouwd. Daarvoor is samenwerking nodig met grondeigenaren en een gemeente die een vergunningsaanvraag in behandeling wil nemen. Voor de vergunningsaanvraag dienen diverse zaken te worden onderzocht (bijvoorbeeld: geluidsemissies, effecten voor flora en fauna), waarvoor specialistische bureaus worden ingehuurd. Daarnaast is het realiseren van lokaal draagvlak een cruciaal onderdeel in de vergunningsprocedure.

projectontwikkeling.jpg

Voor de verdere ontwikkeling dienen contracten te worden gesloten voor aankoop, bouw en onderhoud van de installaties. Daarnaast dient de civiele en elektrische infrastructuur te worden aangelegd en is een energiecontract nodig voor verkoop van de geproduceerde energie. Uiteraard dient alles goed te worden verzekerd.

Nadat ook eventueel benodigde subsidie is verkregen en het project fiscaal is geoptimaliseerd, kan het businessplan worden geschreven en de financiering worden geregeld. De bank kan een gedeelte inbrengen als vreemd vermogen. Een substantieel deel zal als risicokapitaal moeten worden ingebracht. Soms wordt daarbij risicokapitaal van externe partijen aangetrokken.

English
WindBiogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »