English

Advies

Bij windenergieprojecten kan Prodeon begeleiden bij het uitvoeren van alle werkzaamheden gedurende het traject vanaf het idee tot en met de operationele fase. U heeft een idee of een concreet plan, maar hoe bepaalt u nu of op die locatie het realiseren van een windpark mogelijk is en rendabel geëxploiteerd kan worden?

Prodeon kan voor u een Quick Scan uitvoeren waarin o.a. de volgende zaken bekeken worden:
  • opstellingsplan met visualisaties
  • milieuaspecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid
  • windaanbod analyse
  • toegankelijkheid locatie voor de bouw en bodemeigenschappen voor fundatie
  • analyse van bestemmingsplannen en wet- en regelgeving voor een bouwvergunning
  • de mogelijkheden voor een netaansluiting.

Wij kunnen een compleet haalbaarheidsonderzoek doen waarin een exploitatiemodel met risicoanalyse gemaakt wordt. In dit haalbaarheidsonderzoek worden naast de gegevens van de Quick Scan ook de investeringen, opbrengsten van elektriciteitslevering en/of subsidies, fiscale aspecten (bijv. EIA) en onderhoud- en beheerkosten verwerkt.

Voor de ontwikkeling en bouw kunnen wij:
  • het projectmanagement uitvoeren
  • het vergunningentraject uitvoeren voor het verkrijgen van een bouwvergunning
  • u adviseren bij de keuze van de windturbine met de contracten voor levering en onderhoud
  • u adviseren bij de financiering en structurering van het project

Bij de exploitatie kunnen wij uw windpark beheren en prestatieanalyses met rapportages verzorgen.

Prodeon biedt u alle kennis en ervaring die nodig is om een project succesvol te realiseren en te exploiteren.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »