English

Exploitatie

Prodeon heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd om haar zelf ontwikkelde parken optimaal te laten renderen. Natuurlijk, het moet wel waaien. Maar als het waait, en dat doet het op veel plekken in  Nederland ruim voldoende, zorgen wij er voor dat de prestaties van de windturbines optimaal zijn.

Prodeon kiest daarbij vooral voor samenwerken:

  • Met onderhoudspartners om een hoge beschikbaarheid te realiseren
  • Met grondeigenaren zodat zij een interessante opstalvergoeding ontvangen
  • Met omwonenden en het lokale bedrijfsleven zodat ze positief betrokken worden bij het windpark
  • Met toezichthouders om binnen de randvoorwaarden van de vergunning te blijven
  • Met financiers om hun belangen veilig te blijven stellen
  • Met investeerders voor ‘duurzame energie met rendement’
  • Maar vooral werken wij samen met het milieu. Windstroom spaart het milieu!

Dagelijks monitoren wij de turbines of deze presteren zoals vooraf overeengekomen. En tot slot: wat wij voor onze eigen turbines kunnen, kan ook voor elke andere turbine gerealiseerd worden.

English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »