English

Wind

Energie uit wind heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een volwassen markt. Op windrijke locaties op land komt de kostprijs inmiddels dichtbij de prijs van elektriciteit uit kolen- en gascentrales.

Wind op zee heeft zich het afgelopen jaar spectaculair ontwikkeld met forse kostprijsreducties als gevolg.

Prodeon ziet energie uit wind als de belangrijkste reëele mogelijkheid om de komende jaren de productie van duurzame energie in Nederland te laten groeien. Op dit moment heeft Prodeon 18 MW aan windturbines in exploitatie. In 2016 is het grootste deel van de ontwikkelportfolio overgedragen aan Eneco Wind.

English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »