English

Windpark Rijnwoude

01_P5157476.JPG01_P5157476.JPG
02_Z8258299.JPG02_Z8258299.JPG
WKamp_002.jpgWKamp_002.jpg

De vier windturbines van Windpark Rijnewoude staan langs de N11 ter hoogte van Hazerswoude-Rijndijk. De windturbines zijn operationeel sinds juni 2007.

Foto's »

Projectgegevens

 • Plaatsing van vier windturbines Vestas V90
 • Opwekvermogen per turbine 3.000 kilowatt
 • Ashoogte 80 meter, rotordiameter 90 meter
 • Jaarlijkse productie ca. 23.000 MWh (7.000 huishoudens)
 • Jaarlijkse CO2-besparing ca. 13.000 ton per jaar

Korte ontstaansgeschiedenis Windpark Rijnwoude (Hazerswoude-Rijndijk):

 • 1998  Locatie wordt opgenomen in EWR locatiestudie “Werken met Wind”
 • 1999  Draagvlaktest onder bevolking over windenergie, meerderheid is voor
 • 2000  Informatieavonden voor de lokale bevolking
 • 2002  Het voorontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld
 • 2003  Locatie is opgenomen in de provinciale Nota Wervel
 • 2003  Voorontwerp bestemmingsplan wordt in inspraak gebracht
 • 2004  Verklaring van geen bezwaar Provincie (hoogtebeperking 120 meter)
 • 2005  Prodeon neemt ontwikkeling over
 • 2005  Windturbineproject opgenomen in structuurvisie gemeente Rijnwoude
 • 2005  Provincie laat in ruimtelijk beleid hoogtebeperking vallen
 • 2005  Bouwvergunningaanvraag
 • 2005  Specifieke verklaring van geen bezwaar voor 125 m toprotorhoogte
 • 2006  Verlening bouwvergunning door het college van B&W
 • 2006  Verruiming doelstelling windenergie door provincie
 • 2006  Ontheffing flora en faunawet
 • 2006  Rapport "Meer met energie, kansen voor Nederland"
 • 2006  Gemeentelijke bezwarencommissie acht bezwaren ongegrond
 • 2006  Verlening fase II bouwvergunning door het college van B&W
 • 2006  Bouwstart
 • 2006  Na afsluiting vogelbroedseizoen start met uitzetten, grondverzet en bouwrijp maken
 • 2006  Productie windturbines bij Vestas in Denemarken
 • 2007  Mei 2007: bouw voltooid
English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »